Nieuwe samenwerking met huisartsen rond dringende medische opvang regio Wetteren

Samenwerking huisartsenkring Vesalius Wetteren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASZ organiseert samen met de huisartsenkring Vesalius ‘Dringende Medische Opvang’ (DMO) in regio Wetteren vanaf 1 januari 2018.  De eerste opvang van patiënten wordt vanaf 2018 verzekerd in samenwerking met de eigen huisarts van de patiënt. 

 

Sinds de sluiting van de spoedopname op campus Wetteren (01.01.2014) is er voor een eerste opvang gezorgd via een DMO (Dringende Medische Opvangpost). Omdat er vanaf 2014 geen acute opnameafdelingen meer binnen deze campus bestonden en de patiënt dus in vele gevallen voor opname moest worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis, beperkte de dienst DMO zich hoofdzakelijk tot de kleinere ambulante dringende zorgen.

 

Deze DMO werd georganiseerd op weekdagen, exclusief feestdagen, van 8 tot 18 uur en diende vooral om kleinere ongevallen te verzorgen en te behandelen. 

 

Sinds de oprichting van de DMO was er slechts een beperkte instroom van patiënten die een beroep deden op de DMO van campus Wetteren. In de meerderheid van de gevallen ging het bovendien om aandoeningen of kwetsuren die in de eerstelijnszorg bij de huisarts thuishoren. Daarom is er samen met de huisartsenkring Vesalius bekeken hoe dit beter kan georganiseerd worden.

 

Concreet betekent dit dat de patiënten zich in de eerste plaats richten tot hun huisarts. Wanneer een patiënt zich toch aanbiedt bij het ziekenhuis, zal het onthaal van het ziekenhuis proberen de eigen huisarts van de patiënt te contacteren. 

 

Wanneer de patiënt geen huisarts in de omgeving heeft, dient hij/ zij zich aan te melden bij een spoedopname waarbij het ziekenhuis in Aalst een mogelijkheid is. Ingeval van een ernstig probleem dient er beroep gedaan te worden op het noodnummer 112 waarbij deze de dringende geneeskundige hulpverlening zal inschakelen (ambulance en/of MUG). 

 

Dankzij de samenwerking met de huisartsenkring wordt de patiënt centraal gezet en op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier geholpen.

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail