Nieuwe techniek 'Fusie-Biopsie van de Prostaat' stelt diagnose van prostaatkanker nauwkeuriger en patiëntvriendelijker vast

Bij de diagnosestelling van een eventueel prostaatkankergezwel maken de urologen van het  A.S.Z. sinds kort gebruik van een nieuwe innovatieve technologie, namelijk ‘Fusie-biopsie van de prostaat’. Hierdoor wordt de diagnose van eventuele kwaadaardigheid in de prostaat nauwkeuriger gesteld, en krijgen patiënten een accurater behandelingsadvies. Het aantal ziekenhuizen waar deze ’Fusie-Biopsie’ techniek wordt voorgesteld is in België beperkt. De diensten Urologie en Radiologie van het A.S.Z. zijn hierin één van de koplopende diensten.

 

De huidige standaardtechniek voor detectie van prostaatkankerdetectie is de klassieke “Transrectale Prostaatbiopsie”. Hierbij worden verschillende stukjes prostaatweefsel onder echografische geleide afgeprikt doorheen de endeldarm.

Deze klassieke techniek heeft evenwel flinke beperkingen. Ze is arts-afhankelijk en  ze is vaak onnauwkeurig gezien kleinere letsels op echografie moeilijk tot zelfs niet zichtbaar zijn. De resultaten ervan zijn dan ook niet steeds even nauwkeurig waardoor sommige prostaatkankers grotendeels of zelfs volledig worden gemist. Bovendien is er bij deze techniek, met punctie doorheen de endeldarm,  reëel gevaar op infectie waardoor preventieve antibiotica noodzakelijk is.

 

Meer precisie, minder kans op infectie

Sinds enkele jaren wordt bij de vroegtijdige opsporing van prostaatkanker, naast de klassieke transrectale echografie, meer en meer gebruik gemaakt van magnetische resonantie.

 

De dienst Radiologie van het A.S.Z. heeft hierin een bijzondere expertise ontwikkeld dankzij de nieuwe hoogtechnologische 3-Tesla MRI van de firma G.E. 

 

Door middel van bk-Fusion technologie en MIM software slagen de radiologen van het A.S.Z. erin de ‘exacte’ MRI-beelden te fuseren, als het ware te plakken,  op de ‘levende’ echografische beelden van de behandelende urologen. Microscopische en andere tumorhaarden kunnen aldus duidelijk worden gelokaliseerd, en op gerichte wijze gepuncteerd voor accuraat weefselonderzoek.

 

tp fusion  

 

tp fusion 2

 

 

Bij ‘Fusie-Biopten van de Prostaat’ wordt enkel geprikt naar letsels met hoge PI-RADS-score (een score die de kans op mogelijke kwaadaardigheid aanduidt), zodat enkel de agressieve tumoren worden opgespoord, dit voor adequate behandeling.  De sluimerende, niet-agressieve gezwellen hoeven dan ook niet nodeloos behandeld te worden.

 

 “Dit heeft als gevolg dat het aantal biopten veel beperkter is, de kans op een exacte diagnose groter wordt, en dat enkel deze gezwellen ontdekt worden die daadwerkelijk een behandeling behoeven.” bevestigen dr. Bernard Rappe, diensthoofd Urologie en dr. William Simoens, diensthoofd Medische beeldvorming.

“Bovendien wordt bij deze vernieuwende techniek doorheen het perineum geprikt (nl. tussen de balzak en de anus). Dit heeft als evidente voordeel dat de vooraf ontsmette huid steriel is en dat de kans op infecties bij dit soort biopten nagenoeg verwaarloosbaar is. Er is dan ook geen nood aan antibiotische voorbereiding. Eveneens zijn de pijnklachten na de perineale biopsie beduidend minder dan bij de klassieke techniek.” vertelt dr. Rappe.
 

Meer informatie vindt u terug op de website van de dienst Urologie:
www.urologie-asz-aalst.be

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail