Primeur in België: nieuw bestralingstoestel Truebeam Edge Novalis bij het A.S.Z. Aalst zorgt voor nog preciezer resultaat

Het A.S.Z. in Aalst is een satellietcampus van het UZ Brussel en is sinds kort uitgerust met een nieuw bestralingstoestel genaamd 'Truebeam Edge Novalis'. Het betreft de eerste installatie in België en is nog maar de dertigste in Europa. Met dit nieuwe toestel willen zowel het UZ Brussel als het A.S.Z. de beste en meest geschikte radiotherapie bieden aan de patiënt.

 

Het bestralingstoestel Truebeam Edge Novalis kan met uiterst hoge precisie in zeer korte tijd een hoge bestralingsdosis geven aan tumoren. Hierdoor bieden zich nieuwe mogelijkheden aan bij de behandeling van bijvoorbeeld long- of borsttumoren. Ook de bestraling van kleine hersentumoren met zogenaamde "radiochirurgie" is met dit nieuwe bestralingstoestel mogelijk. Het toestel is sinds begin februari in gebruik in opstartfase met een 10-tal patiënten per dag en de eerste behandelingen verlopen zeer vlot.

 

De Truebeam Edge Novalis is uitgerust met de meest geavanceerde positioneringstechnieken om zo de beeldgestuurde radiotherapie te faciliteren. Hierbij wordt de patiënt anatomisch heel accuraat gepositioneerd, zowel vóór als tijdens de bestraling. De Truebeam Edge is uitgerust met de nieuwste revolutionaire positioneringstechniek  “ExacTrac Dynamic” die gebruik maakt van een warmtecamera en een oppervlaktescanner om de hoge precisie tijdens de bestraling te waarborgen. Deze techniek zal in het A.S.Z. Aalst verder ontwikkeld en geëvalueerd worden, in samenwerking met de firma die de positioneringstechniek ontwikkelde, Brainlab uit München. 

 

Met dit nieuwe toestel wil de dienst Radiotherapie niet enkel conventionele bestralingen aanbieden, maar ook geavanceerde technieken waarbij een zeer hoge dosis in 1 tot 4 fracties wordt toegediend, daar waar dit met klassieke radiotherapie gemiddeld 20 fracties nodig heeft. Deze stereotactische bestralingen zullen aan patiënten worden aangeboden voor hersenletsels en voor long- en levertumoren. 

 

Stereotactische radiotherapie biedt een evenwaardig alternatief aan chirurgie voor patiënten met longtumoren kleiner dan 5 cm en voor patiënten met long- en leveruitzaaiingen of -metastasen. Beweging van deze letsels in het lichaam samen met de ademhaling vormt een belangrijk probleem voor precieze bestraling. De Truebeam Edge Novalis is uitgerust met een systeem dat toelaat om de ademhaling van de patiënt te correleren met de inwendige beweging van de tumor. Dankzij deze technologie wordt de bestraling dynamisch gestuurd. Hierdoor kunnen de stralenbundels precies op de tumorcellen worden gericht, terwijl zoveel mogelijk omliggend gezond weefsel kan worden gespaard. Dit laat ook toe dat patiënten met borstkanker efficiënt en betrouwbaar kunnen bestraald worden tijdens diepe inademing. Hierbij komt er lucht tussen de ribben en het hart, zodat de cardiale toxiciteit verwaarloosbaar wordt.

 

"Om de kwaliteit van deze bestralingstechnieken te garanderen, heeft de dienst Radiotherapie een Novalis-accreditatie. Dit is een onafhankelijk accreditatieprogramma dat een zeer hoge norm oplegt voor doeltreffendheid en veiligheid van stereotactische intra- en extracraniële radiotherapie."aldus prof. dr. Mark De Ridder, diensthoofd Radiotherapie UZ Brussel. 

 

De bediening van het apparaat is zeer gebruiksvriendelijk. Beeldschermen en intercom zijn geïntegreerd in de uitrusting, zodat tijdens de behandeling, wanneer de patiënt alleen in de bestralingsruimte is, toch een goede communicatie met de patiënt mogelijk is. 

 

Vragen of graag meer informatie?
Contacteer dienst communicatie (...). 

 

TRUEBEAM_ASZ

 

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail