Principieel bezoekverbod omwille van COVID-19 vanaf 12 maart 2020 om 09u00 met enkele uitzonderingen

Analoog aan de instructies Christoph D’Haese, burgemeester van Aalst, hebben beide ziekenhuizen (A.S.Z. en OLV) de volgende regeling uitgewerkt, die onze werking kan verzekeren en tegelijk toch de nodige bescherming van patiënten, medewerkers en bezoekers kan waarborgen. Het A.S.Z. ziekenhuis past deze maatregelen toe in op de drie campussen Aalst, Geraardsbergen en Wetteren.

 

Principieel bezoekverbod

 

Sinds donderdag 12 maart 2020 om 09u00 geldt een principieel bezoekverbod “voor elkeen ongeacht de leeftijd (…) behoudens voor personen die zich toegang dienen te verschaffen voor therapeutische doeleinden. In strikt noodzakelijke en uitzonderlijke gevallen kan de algemene of medische directeur beslissen om toch toelating te verstrekken tot het betreden van het ziekenhuis”.

 

De uitzonderingsmaatregelen van beide ziekenhuizen worden hieronder weergegeven.

Het bezoek aan gehospitaliseerde patiënten is enkel op welbepaalde afdelingen toegelaten en dient beperkt te blijven tot maximum één persoon per dag. Op de kraamafdeling is dit de partner van de moeder, op de dienst Pediatrie één van de ouders, op Palliatieve Zorgen dient dit in overleg met de behandelende arts te worden besproken. Ook in deze uitzonderingsgevallen is bezoek door personen met symptomen van respiratoire infectie (koorts, hoest of ademhalingsmoeilijkheden) verboden.

 

Ambulante (niet gehospitaliseerde) patiënten die het ziekenhuis bezoeken voor een raadpleging, een medisch onderzoek of een ingreep, mogen enkel vergezeld zijn door maximum één begeleider indien het bezoek medisch noodzakelijk is en de patiënt hiertoe assistentie nodig heeft. Ook in die gevallen mogen personen met symptomen van respiratoire infectie (koorts, hoest of ademhalingsmoeilijkheden) niet als begeleider optreden. Een begeleider van een patiënt mag deze niet meer begeleiden van zodra de betrokken patiënt in het traject voor COVID-19 is opgenomen.

 

Een patiënt die omwille van een andere pathologie naar het ziekenhuis komt, maar symptomen van respiratoire infectie heeft, dient eerst telefonisch contact op te nemen met de dienst waar de afspraak werd gemaakt. In overleg met de behandelende arts zal dan een beslissing worden genomen.

 

Maatregelen voor opgenomen patiënten

 

Een van de belangrijkste richtlijnen is dat de stromen van patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn gescheiden worden van de stroom met niet-besmette patiënten. Daartoe nemen we o.a. volgende maatregelen:

  • Er is een strikte bezoekbeperking. 
  • Er zijn geen gezamenlijke activiteiten zoals ergo- en kinesitherapie op de diensten. Alle noodzakelijke behandelingen gebeuren op de kamer.

 

Kledij en toiletgerief voor gehospitaliseerde patiënten

 

Er geldt een principieel bezoekverbod op de drie campussen van het A.S.Z. Tijdens de reguliere bezoekuren mag er max. 1 persoon per patiënt zich aanmelden aan het onthaal met kledij en toiletgerief voor de gehospitaliseerde patiënt. Nadien zal deze persoon worden doorgestuurd naar de verpleegafdeling, indien het om een patiënt gaat die niet in isolatie is afgezonderd mag de persoon kort (max. 5 min.) het nodige materiaal bij de patiënt brengen. Indien het om een patiënt gaat die wél in isolatie is geplaatst, zal de bezoeker al het nodige materiaal dienen af te leveren bij de verpleegpost, die het bezorgt aan de patiënt. Personen met symptomen van respiratoire infectie (koorts, hoest of ademhalingsmoeilijkheden) worden niet toegelaten, wij vragen aan alle bezoekers met symptomen om thuis te blijven en het materiaal door iemand anders te laten brengen.

 

Sinds 11 maart 2020 om 20u30 is het intern noodplan van kracht in beide ziekenhuizen, die alle te nemen maatregelen onderling afstemmen.

 

Consultaties, opnames en behandelingen in het A.S.Z. gaan door

 

De meeste consultaties, opnames en behandelingen gaan gewoon door. 

Hebt u een consultatie gepland en bent u ziek? Bel dan naar de afdeling waar u de afspraak maakte. U bespreekt dan met een medewerker of de afspraak al dan niet moet worden uitgesteld.

 

Opleidingen en evenementen afgelasten


Om onze zorgmedewerkers te beschermen zodat zij maximaal kunnen ingezet worden wanneer de situatie m.b.t. covid-19 dit vereist, heeft de directie van het OLV Ziekenhuis beslist om àlle samenkomsten (opleidingen, symposia, voordrachten, evenementen,…) met meer dan 15 personen af te gelasten, tenzij de samenkomst is vereist om de normale werking van het ziekenhuis te garanderen. Een overzicht van de belangrijkste evenementen van het A.S.Z. Ziekenhuis die werden afgelast, volgt in een apart bericht waarin ook de praktische regelingen worden meegedeeld.

 

Géén patiënten met COVID-19 bij het A.S.Z. gehospitaliseerd


Tot op vandaag is er één positieve Covid-19-screening afgenomen op de Spoedafdeling van het A.S.Z. Geraardsbergen. Deze persoon is meteen in thuisisolatie gegaan en er zijn dus nog steeds géén patiënten gehospitaliseerd met een bevestigde Covid-19-besmetting op geen enkele van de drie campussen. Daarnaast hebben we 9 stalen die positief bevonden zijn die via een huisarts binnengekomen zijn van mensen in thuisisolatie.

 

Maatregelen om de capaciteit van de Spoeddiensten te vrijwaren


Via onderstaande maatregelen willen we de Spoeddienst zo goed mogelijk vrij houden voor nieuwe gevallen. Volgende afspraken gaan in op donderdag 12 maart 2020 om 9 uur.

Aparte toegang op de spoedgevallendienst van de campussen Aalst en Geraardsbergen voor verdachte covid-19 patiënten. Reeds aan de ingang tot de Spoeddienst worden twee afgezonderde trajecten voorzien: (a) de van Covid-19 verdachte patiënten, inclusief alle patiënten met symptomen van acute respiratoire infectie, en (b) alle andere patiënten die zich op Spoed aanmelden.

 

Er zijn ook maatregelen getroffen om de doorstroming van patiënten op de Spoeddiensten te versnellen, zodat deze diensten de nodige capaciteit beschikbaar kunnen houden.

 

ASZ CORONA_Tekengebied 1

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail