Veel gestelde vragen over het elektronisch patiëntendossier

De codekaart

 

 • Wat is de nexuzhealth-codekaart?
  Met de nexuzhealth-codekaart kunt u makkelijk en veilig inloggen op mynexuzhealth. U kunt deze kaart persoonlijk aanvragen in het ziekenhuis of via deze link: codekaart aanvragen.

  De codekaart moet u gebruiken in combinatie met een gebruikersnaam en wachtwoord. Die ontvangt u bij de aanvraag van de codekaart. Op de codekaart staan 24 codes die bij het inloggen afwisselend gevraagd worden als extra kenmerk.

 • Hoe log ik in met de codekaart?
  Het inloggen op www.mynexuzhealth.be verloopt als volgt:
  • U kiest Aanmelden met nexuzhealth-codekaart.
  • U voert uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  • Uw gebruikersnaam is een van de volgende:
   • uw rijksregisternummer
   • uw ead-nummer (eenmalig administratief dossiernummer), dat vermeld staat op de facturen en brieven van uw ziekenhuis.
   • uw zelf gekozen gebruikersnaam
  • Uw wachtwoord hebt u ontvangen bij de aanvraag van de codekaart.
  • U voert de gevraagde code van het codekaartje in. Dit is één van de 24 codes van het codekaartje.
  • Bijvoorbeeld, als 'code 8' gevraagd wordt, geeft u de codereeks in die op het kaartje bij het nummertje 8 staat.
  • Eenmaal u ingelogd bent op mynexuzhealth, kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen.

 

 • Wat doe ik als ik mijn wachtwoord vergeten ben?
  Als u uw wachtwoord niet meer kent, kunt u online een nieuw wachtwoord aanvragen: wachtwoord vergeten?

 

 • Waar kan ik de codekaart aanvragen?
  Enkel patiënten die reeds gekend zijn in het ziekenhuis kunnen een codekaart aanvragen. Er zijn twee mogelijkheden om de codekaart aan te vragen: online of in het ziekenhuis.

 • Online aanvraag
  Als u een gekende patiënt bent met de Belgische nationaliteit, kunt u uw codekaart online aanvragen via de link: codekaart aanvragen. De codekaart wordt dan met de post naar uw domicilieadres gestuurd.
  • Tijdens de aanvraagprocedure moet u zich identificeren met uw rijksregisternummer en een e-mailadres.
  • Op dat e-mailadres ontvangt u onmiddellijk verdere instructies voor de aanvraag.
  • Nadat u de aanvraag bevestigd hebt, ontvangt u als nieuwe gebruiker een e-mail met uw wachtwoord.
  • U ontvangt ook een bevestigingsmail dat uw codekaart met de post wordt opgestuurd naar uw thuisadres.

 

 • Aanvraag in het ziekenhuis
  Wanneer u in het ziekenhuis bent, kunt u vragen om uw codekaart af te drukken, samen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Dan krijgt u meteen alles mee naar huis om thuis in te loggen. Vraag dit aan een zorgverlener.

 

 • Hoe kan ik mijn codekaart blokkeren?
  Bij verlies of diefstal blokkeert u best uw codekaart. Dat kan online: codekaart blokkeren.
  U kunt daarna een nieuwe codekaart aanvragen via de normale aanvraagprocedure. Uw wachtwoord blijft dan behouden.

 • Waar kan ik als niet-Belgische patiënt mijn codekaart aanvragen?
  Als buitenlandse patiënt hebt u geen rijksregisternummer en daarom kunt u uw codekaart niet online aanvragen. U kunt de codekaart wel aanvragen wanneer u in het ziekenhuis bent. Vraag uw zorgverlener om de codekaart voor u af te drukken.

 

 • Waar vind ik mijn ead-nummer (eadnr) terug?
  U vindt uw ead-nummer (eadnr) terug op alle facturen en op de meeste brieven van het ziekenhuis. Bekijk enkele voorbeelden.

 

 • Waar vind ik mijn rijksregisternummer terug?
  U vindt uw rijksregisternummer terug op de achterzijde van uw identiteitskaart.

 

Inloggen via CSAM

 

 

 

Toegang of afschrift dossier

 

 • Kan ik als ouder toegang krijgen tot het mynexuzhealth-dossier van mijn minderjarige kinderen (- 15 jaar)?
  Medische verslagen van kinderen onder 15 jaar zijn niet bij alle nexuzhealth-partners beschikbaar. U kunt wel een afschrift opvragen.

  U kunt de afspraken, informatie over de ziekte of behandeling, vragenlijsten, facturen...(indien beschikbaar) van uw kind bekijken. Ga in mynexuzhealth naar Berichten, selecteer het adres UZ Leuven (ook wanneer u in een ander ziekenhuis patiënt bent) en stuur een formeel verzoek met naam en geboortedatum van uw kinderen naar 'Patiëntgerelateerde ondersteuning'. U wordt op de hoogte gebracht zodra uw mynexuzhealth-dossier gekoppeld is.

 

 • Kan ik als patiënt mijn partner, ouders, kinderen ouder dan 15 jaar ... toegang geven tot mijn mynexuzhealth-dossier?
  Dit kan enkel mits een volmacht van de patiënt.

 

 • Aanwijzing van een vertrouwenspersoon
  Download het formulier en bezorg het ingevuld en ondertekend door de patiënt terug. Dat kan via Berichten in mynexuzhealth, waar u eerst het adres UZ Leuven selecteert (ook wanneer u bij het A.S.Z. ziekenhuis patiënt bent) en dan kiest voor de dienst 'patiëntgerelateerde ondersteuning'. U kunt het formulier ook per mail of post aan de ombudsdienst van uw ziekenhuis bezorgen.

  Een vertrouwenspersoon kan
  • zich informeren over de gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan
  • het patiëntendossier inzien
  • een afschrift vragen van dit patiëntendossier

 

 • Aanwijzing van een vertegenwoordiger
  Download dit formulier om de patiënt te vertegenwoordigen indien hij zelf niet in staat is om beslissingen te nemen over de te verstrekken gezondheidszorgen en niet zelf zijn rechten als patiënt kan uitoefenen. Bezorg het ingevuld en ondertekend door uzelf en door de patiënt terug. Dat kan via Berichten in mynexuzhealth, waar u eerst het adres UZ Leuven selecteert (ook wanneer u in een ander ziekenhuis patiënt bent) en dan kiest voor de dienst 'patiëntgerelateerde ondersteuning'. U kunt het formulier ook per mail of post aan de ombudsdienst van uw ziekenhuis bezorgen.

  Met dit formulier kan u als patiënt de herroeping van de aangewezen vertegenwoordiger aanvragen.

 

 • Kan ik een kopie (afschrift) opvragen van mijn dossier?
  Als patiënt kunt u een kopie van uw medisch dossier opvragen. Na overlijden van de patiënt is enkel onrechtstreekse inzage in het patiëntendossier mogelijk via een beroepsbeoefenaar. De nodige formulieren vindt u hier.

 

 • Heeft mijn huisarts of zorgverlener toegang tot mijn dossier?
  Informatie over uw privacy en wie toegang heeft tot uw dossier, kunt u hier nalezen. Bij Toegangen krijgt u een overzicht van de huisarts(en), zorgverleners en eventueel van een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger die toegang hebben tot uw mynexuzhealth-dossier. Uw huisarts heeft automatisch toegang tot uw dossier. Wilt u dit niet, dan kunt u dit melden aan de inschrijvingsbalie van uw ziekenhuis of de toegang intrekken in mynexuzhealth.be.

  Andere doorverwijzers hebben geen automatische toegang tot uw nexuzhealth-dossier. Wilt u dit wel, dan moet u hiervoor toestemming geven bij de doorverwijzer zelf of aan de inschrijvingsbalie van het ziekenhuis. Wilt u achteraf een doorverwijzer de toegang tot uw dossier ontzeggen, dan kunt u ook terecht bij de inschrijvingsbalie of in mynexuzhealth.be. Meer informatie over uw toestemming voor het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens vindt u hier. 

 

Verslagen

 

 • Aandachtspunten bij het raadplegen van verslagen
  Als patiënt van een nexuzhealth-ziekenhuis hebt u rechtstreeks toegang tot de medische verslagen en stukken uit uw elektronisch patiëntendossier. 

  Uw dossier kan bepaalde medische termen of andere gegevens bevatten die voor u niet duidelijk zijn of die vragen oproepen. De beschikbare informatie werd immers niet bewerkt en niet aangepast qua taalgebruik, inhoud of vorm. Bovendien worden verslagen niet alleen opgesteld op basis van elementen die vastgesteld worden tijdens het onderzoek, de raadpleging, de ingreep of het contact, maar ook op basis van informatie die al aanwezig is in uw patiëntendossier.

  Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Bespreek dit met uw huisarts of behandelende arts tijdens een consultatie. Vragen over uw dossier kunnen niet via telefoon of e-mail besproken worden. 

  Bepaalde verslagen zijn niet (meteen) zichtbaar via deze toepassing omdat ze nog niet gevalideerd werden of omdat ze door uw behandelend team als een afgeschermd verslag werden aangeduid. Afgeschermde verslagen kunnen gegevens over derden bevatten of gegevens die onder de noemer 'therapeutische exceptie' vallen.

  Informatie uit uw elektronisch patiëntendossier is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Spring er voorzichtig mee om en deel geen informatie met derden die er geen recht op hebben. nexuzhealth is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard en omvang ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt doordat u informatie uit uw patiëntendossier deelt met derden.

 

 • Ontbrekende verslagen
  Wat u te zien krijgt, is afhankelijk van de nexuzhealth-partner waartoe het verslag behoort. Bij de rubriek 'Uw ziekenhuis' vindt u voor het 'A.S.Z. ziekenhuis' de stand van zaken rond inzage in het elektronisch patiëntendossier (verslagen).

  De eerste verslagen die via mynexuzhealth getoond worden dateren van 15/08/2016 of recenter. Verslagen van voor 15/08/2016 staan niet in mynexuzhealth. Wilt u een afschrift van uw dossier, neem dan contact op met de dienst 'Afschrift dossier' van uw nexuzhealth-partner. Uw dossier zal vervolgens op papier ter beschikking worden gesteld.

 

De applicatie mynexuzhealth

 

Kan ik mynexuzhealth consulteren op mijn smartphone of tablet?

 

Contact

 

Geen oplossing gevonden voor uw probleem?

Neem dan contact op met de mynexuzhealth helpdesk via dit webformulier of contacteer de helpdesk via telefoon op 016 34 83 48 (enkel op weekdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur). 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail