Betaling bij een opname: wat en wanneer?

Bij opname in het ziekenhuis met overnachting

In bepaalde gevallen zal bij de inschrijving een voorschot gevraagd worden dat later verrekend wordt op de factuur. Het voorschot wordt bij voorkeur met bancontact betaald.

Alle kosten verbonden aan een opname worden gefactureerd aan de patiënt. Indien de patiënt is aangesloten bij een mutualiteit, wordt de derdebetalersregeling toegepast. Deze factuur wordt in principe binnen de 2 maanden na het ontslag aan de patiënt bezorgd. Bij een langer verblijf kan het voorvallen dat de factuur in meerdere delen wordt gesplitst.

Ook is het mogelijk dat extra onderzoeken tijdens het verblijf apart worden gefactureerd.

Indien de opname via spoed gebeurt, volgt hiervoor een aparte afrekening.

 

Belangrijk voor patiënten met een extra hospitalisatieverzekering is om deze verzekeringsinstelling vóór opname te contacteren. Afhankelijk van de verzekeringsinstelling, worden facturen rechtstreeks aan de verzekeringsinstelling of aan de patiënt gericht. De patiënt dient zich voldoende te informeren bij de specialist of de ingreep al dan niet via een dagopname verloopt. Een ambulante ingreep valt immers nooit onder de hospitalisatieverzekering.

 

Bij dagopname

 

U hoeft geen voorlopige afrekening te betalen. Binnen de 2 maanden volgend op uw ontslag uit het ziekenhuis, ontvangt u een factuur met de volledige afrekening. Het A.S.Z. past de derdebetalersregeling toe. Dit betekent dat de verpleegdagprijs en de erelonen rechtstreeks met het ziekenfonds verrekend worden. Alleen het remgeld (het persoonlijk aandeel van de patiënt) wordt u aangerekend. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u wel in orde zijn met uw ziekteverzekering.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail