Betaling bij een raadpleging of onderzoek: wat en wanneer?

Bij consultatie van een specialist dient de patiënt direct te betalen aan de arts of het secretariaat maar kan er achteraf een (gedeeltelijke) terugbetaling zijn door de mutualiteit. De hoogte van de terugbetaling hangt af van de conventiestatus van de arts (geconventioneerd / niet-geconventioneerd). Indien geconventioneerd, zal de factuur van de prestatie bijna volledig worden terugbetaald. De betaalmethode hangt af van de behandelende arts of dienst.

 

De kosten van een onderzoek (bv. labo of MRI) worden gefactureerd aan de patiënt (met derdebetalersregeling). Deze factuur wordt in principe ten vroegste na 30 dagen na het onderzoek aan de patiënt bezorgd. Op de factuur die aan de patiënt wordt bezorgd, staat wel vermelding van het bedrag dat door de mutualiteit wordt bijgelegd, maar de patiënt dient dit niet eerst te betalen. Op de factuur worden dus beide bedragen vermeld: het bedrag dat door de patiënt zelf moet betaald worden, en het bedrag dat de mutualiteit rechtstreeks aan het ziekenhuis zal betalen. Dit geldt ook voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail