Prijsraming

Wat?

Het A.S.Z. ziekenhuis kan u een zo volledig mogelijke raming geven van de te verwachte kosten. Daarom hebben we voor een aantal behandelingen en ingrepen een raming gemaakt van de kosten. De geschatte bedragen geven enkel een richtbedrag. Want soms varieert de werkelijke kostprijs door onvoorziene omstandigheden (bv. extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties). 

 

Waarom?

Duidelijke informatie vooraf, zoals over de kostprijs, voorkomt onaangename verrassingen en zorgt ervoor dat u uw voorzorgen kan nemen. Het helpt u om bewuste keuzes te maken, zoals de kamerkeuze op de opnameverklaring. Hou hierbij ook rekening met wat uw hospitalisatieverzekering dekt en niet dekt (informeer u vooraf).

 

Prijsraming op maat?

Aarzel niet om de dienst facturatie een kostenraming te vragen voor uw situatie. U kan met al uw vragen over de ziekenhuiskosten terecht bij de dienst facturatie.

 

Telefonisch (maandag t.e.m. vrijdag van 09u00 - 11u30 & 13u30 - 16u00, gesloten op woensdagnamiddag)

T 053 76 68 59

T 053 76 68 60

 

Per e-mail
...

 

Prijsberekening Verloskunde - Gynaecologie

 

PDF icoonKostprijs patiënt verloskunde - gynaecologie

 

Enkele opmerkingen

  • Deze prijsraming wordt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Een prijsraming creëert op geen enkele wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.

  • De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren. De complexe en snel evoluerende wetgeving inzake de ziekteverzekering maken het immers niet mogelijk om exacte prijsberekeningen te maken. De uiteindelijke werkelijke kostprijs zal bovendien mee bepaald worden door een aantal variabele factoren, die niet in de prijsramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bepaalde bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties enz.

  • Het ziekenhuis tracht steeds actuele informatie te verstrekken. Ondanks deze voortdurende inspanningen kan het ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten of tekorten noch voor onnauwkeurige, ontbrekende of verouderde gegevens.
  • Het ziekenhuis is evenmin aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortkomend uit het gebruik van deze prijsraming.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail