Prijsraming

We streven ernaar om vooraf een duidelijk beeld weer te geven van de kosten van uw ziekenhuisverblijf. Daarom hebben we voor een aantal behandelingen en ingrepen een raming gemaakt van de kosten.

 

Enkele opmerkingen

  • Deze prijsraming wordt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Een prijsraming creëert op geen enkele wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.
  • De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren. De complexe en snel evoluerende wetgeving inzake de ziekteverzekering maken het immers niet mogelijk om exacte prijsberekeningen te maken. De uiteindelijke werkelijke kostprijs zal bovendien mee bepaald worden door een aantal variabele factoren, die niet in de prijsramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bepaalde bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties enz.
  • Het ziekenhuis tracht steeds actuele informatie te verstrekken. Ondanks deze voortdurende inspanningen kan het ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten of tekorten noch voor onnauwkeurige, ontbrekende of verouderde gegevens.
  • Het ziekenhuis is evenmin aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortkomend uit het gebruik van deze prijsraming.

 

Cardiologie

Gastro-enterologie

Gynaecologie

Oogheelkunde

Orthopedie

Neus-, keel- en oorziekten

Stomatologie

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail