Ontslag

Dagopname

 

U mag het dagziekenhuis verlaten na toestemming van uw behandelende arts. Omwille van medische redenen kan een overnachting in het ziekenhuis soms nodig zijn. In dat geval zal men u overbrengen naar een verblijfsafdeling.

 

Bij uw ontslag zal u volgende dingen meekrijgen:

  • informatie over uw verdere nabehandeling
  • eventuele (pijn)medicatie of een medicatievoorschrift
  • de nodige ziekteattesten en ingevulde verzekeringsformulieren
  • een datum voor controleraadpleging

 

Bij het verlaten van het ziekenhuis na een heelkundige ingreep moet u zich steeds laten begeleiden door een volwassen persoon. U mag het ziekenhuis in geen geval alleen verlaten, of u verplaatsen met de auto, (brom)fiets of het openbaar vervoer. Uw begeleider kan eventueel de auto voorrijden tot aan de hoofdingang van het ziekenhuis.

 

De ziekenhuisfactuur krijgt u thuis toegestuurd na ongeveer 1 maand. Zo hoeft u bij uw vertrek niet te wachten.

 

Meerdaagse opname

 

Uw behandelende arts deelt u mee wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Om organisatorische redenen, streven wij ernaar om het ontslagmoment zoveel mogelijk te voorzien in de voormiddag. De ziekenhuisfactuur krijgt u thuis toegestuurd na ongeveer 1 maand. Zo hoeft u bij uw vertrek niet te wachten.

 

Gelieve bij uw vertrek het ontslagformulier af te geven aan het onthaal. Op de afdeling gebeurt het ontslag elektronisch.

 

Heeft u een ziekenwagen of een taxi nodig voor het vervoer naar huis? Dan vraagt u dit best tijdig aan uw hoofdverpleegkundige. Houd er wel rekening mee dat de kosten voor het ambulancevervoer naar huis, rusthuis of een andere instelling voor uw rekening zijn.

 

De meeste ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor ambulancevervoer terug, mits voorlegging van uw ziekenhuisfactuur.

 

Spoedopname

 

Nadat de behandelende arts u onderzocht en behandeld heeft en over alle resultaten van de onderzoeken beschikt, zijn er twee mogelijkheden.

 

U mag naar huis, al dan niet met een behandeling

U krijgt zonodig de voorschriften voor medicatie, informatiebrochures, ... mee. Een eventuele vervolgafspraak met de specialist wordt voor u vastgelegd of u kan zelf een afspraak maken. De behandelende arts zal een ontslagbrief sturen naar uw huisarts via e-mail en/of post.

 

U wordt opgenomen voor een bijkomende behandeling en/of onderzoek

Bij een opname in het ziekenhuis wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden of u wenst te verblijven in een éénpersoons- of meerpersoonskamer. Let wel: uw keuze heeft een invloed op de ziekenhuisfactuur. Voor een ziekenhuisopname van uw kind beschikt de kinderafdeling over kamers met overnachtingsmogelijkheid (rooming-in). U betaalt hiervoor wel een supplementaire som.

 

Indien mogelijk wordt de patiënt, partner of een familielid gevraagd om het opnameformulier te ondertekenen. U krijgt een dubbel van dit formulier. Bijkomende inlichtingen in verband met de kosten van de ziekenhuisopname en kamerkeuze kan u bekomen aan het inschrijvingsloket van de spoedgevallendienst, of tijdens de ziekenhuisopname aan de loketten van inschrijving in de inkomhal.

 

Zodra de diagnose gesteld is, de therapie opgestart is en uw kamer beschikbaar is, komt een verpleegkundige van de verpleegafdeling u in de spoedgevallendienst ophalen. Indien u zich na 22 uur op de dienst spoedgevallen aanbiedt en er aansluitend een ziekenhuisopname nodig is, zal u de nacht op de spoedgevallendienst doorbrengen. Dit is om de nachtrust van de andere patiënten zoveel mogelijk te respecteren. Deze regeling geldt niet voor kraamvrouwen, patiënten voor hartbewaking, intensieve zorgen en kinderen. Zij worden steeds naar de verpleegafdeling overgebracht.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail