Dagopname

Meer en meer onderzoeken, behandelingen of ingrepen gebeuren in het dagziekenhuis. U wordt 's morgens opgenomen en u gaat in de loop van de dag of 's avonds weer naar huis.

 

Zonder tegenbericht verwachten wij u op de dag van de ingreep. U laat zich inschrijven aan het onthaal. Voor administratieve en medische doeleinden is het belangrijk dat uw gegevens volledig en juist worden geregistreerd. Daarom controleren we uw gegevens aan de hand van officiële documenten, bij voorkeur via de elektronische identiteitskaart (eID).

 

Net als bij een klassieke opname tekent u een opnameverklaring. Daardoor bevestigt u:

  • uw kamerkeuze
  • de tarieven en uw persoonlijke bijdragen
  • de financiële voorwaarden van uw opname

 

Wanneer u een éénpersoonskamer aanvraagt kunnen de behandelende artsen tot 150 % supplementair ereloon aanrekenen, zowel op de medische activiteiten als op de toezichtshonoraria. Hou daar zeker rekening mee.

 

Ontslag

U mag het dagziekenhuis verlaten na toestemming van uw behandelende arts. Omwille van medische redenen kan een overnachting in het ziekenhuis soms nodig zijn. In dat geval zal men u overbrengen naar een verblijfsafdeling.

 

Bij uw ontslag zal u volgende dingen meekrijgen:

  • informatie over uw verdere nabehandeling
  • eventuele (pijn)medicatie of een medicatievoorschrift
  • de nodige ziekteattesten en ingevulde verzekeringsformulieren
  • een datum voor controleraadpleging

 

Bij het verlaten van het ziekenhuis na een heelkundige ingreep moet u zich steeds laten begeleiden door een volwassen persoon. U mag het ziekenhuis in geen geval alleen verlaten, of u verplaatsen met de auto, (brom)fiets of het openbaar vervoer. Uw begeleider kan eventueel de auto voorrijden tot aan de hoofdingang van het ziekenhuis.

 

De ziekenhuisfactuur krijgt u thuis toegestuurd na ongeveer 1 maand. Zo hoeft u bij uw vertrek niet te wachten.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail