Rechtsverhoudingen ziekenhuis / beroepsbeoefenaars - aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is in principe aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. Dit wordt de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis genoemd.

 

Deze centrale aansprakelijkheid geldt binnen het ASZ echter niet voor alle zorgverleners die er actief zijn. Zo werken de artsen en een aantal andere zorgverleners als zelfstandigen in het ziekenhuis en zijn ze zelf aansprakelijk als zij de rechten van de patiënt schenden. De zelfstandige zorgverlener beschikt over een eigen verzekering die zijn beroepsaansprakelijkheid dekt.

 

Andere zorgverleners behoren tot het personeel van de vzw Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis en vallen onder de aansprakelijkheid van die vereniging.

 

Dit neemt niet weg dat u ook hier, in geval van een klacht, beroep kunt doen op de ombudsdienst van het ASZ.

 

Hierna vindt u de informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis / beroepsbeoefenaars, evenals de vermelding of het ziekenhuis zijn aansprakelijkheid al of niet uitsluit voor die beroepsbeoefenaar(s).

 

CATEGORIE

STATUUT

VALLEN ONDER CENTRALE AANSPRAKELIJKHEID?

Geneesheren en gelijkgestelden (tandartsen, apothekers-bioloog)

Zelfstandigen Neen
Geneesheren-assistenten en vrije assistenten Onder toezicht van de arts Neen
Personeelsleden die op de loonlijst staan van de arts, zijn vennoot- of maatschap evenals voor zijn (gelegenheids)aangestelden over wie hij de juridische of feitelijke mogelijkheid heeft gezag en toezicht uit te oefenen op hun daden Onder toezicht van de arts Neen

Alle personeelsleden, (gelegenheids)aangestelden van de vzw Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis

Zie hieronder Neen
Verpleegkundigen ASZ Ja
  VZW Neen

Vroed- en zorgkundigen

ASZ Ja
Kinesitherapeuten ASZ Ja
  VZW Neen

Apothekers

ASZ Ja
Overigen (KB78) ASZ Ja
  VZW Neen

 

Geïndividualiseerde informatie

Indien u dit wenst kan u geïndividualiseerde informatie met betrekking tot het statuut van een welbepaald beroepsbeoefenaar en de al of niet uitsluiting van aansprakelijkheid van het ziekenhuis t.o.v. deze beroepsbeoefenaar verkrijgen.

 

Deze informatie kan bekomen worden bij:

 

Katleen Van Der Biest

Afdelingshoofd Algemene Administratie

T 053 76 68 05

E ...

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail