Spoedopname

Het ASZ beschikt zowel op campus Aalst als op campus Geraardsbergen over een gespecialiseerde dienst spoedgevallen met de klok rond erkende urgentie-artsen en een MUG (Medische Urgentie Groep).

 

Op campus Wetteren bevindt zich de huisartsenwachtpost Scheldekracht. Deze huisartsenwachtpost is voor alle inwoners van Wetteren, Wichelen, Laarne, Overmere, Merelbeke, Lochristi, Melle en Destelbergen; die dringende medische hulp nodig hebben. U kan deze contacteren op het nummer 1733. Meer informatie vindt u hier over de huisartsenwachtpost.

 

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Bloedgroepkaart
  • Formulieren voor werkonbekwaamheid van de werkgever
  • Verzekeringsformulieren (eventueel)

 

Parkeren

Indien u een patiënt naar de spoedgevallendienst brengt, mag u met de wagen tot voor de spoedgevallendienst rijden. De poort zal automatisch opengaan. Wij vragen u vriendelijk de wagen te verplaatsen naar de bezoekersparking nadat u de patiënt vergezeld hebt tot bij de inschrijvingsbalie.

 

Bezoek

Om de werking van de spoedgevallendienst goed en vlot te laten verlopen, zijn maximum twee bezoekers per patiënt toegestaan. In sommige gevallen is het niet mogelijk dat u de patiënt vergezelt. Wij vragen begeleiders steeds in de onderzoeksruimte van de patiënt te blijven; zo is de privacy van iedere patiënt verzekerd.

 

Tijdens een onderzoek of behandeling kan de arts of verpleegkundige de bezoekers vragen om tijdelijk in de wachtzaal te verblijven. Al deze maatregelen zijn er in het belang van de patiënt.

 

Ontslag

Nadat de behandelende arts u onderzocht en behandeld heeft en over alle resultaten van de onderzoeken beschikt, zijn er twee mogelijkheden.

 

U mag naar huis, al dan niet met een behandeling

U krijgt zonodig de voorschriften voor medicatie, informatiebrochures, ... mee. Een eventuele vervolgafspraak met de specialist wordt voor u vastgelegd of u kan zelf een afspraak maken. De behandelende arts zal een ontslagbrief sturen naar uw huisarts via e-mail en/of post.

 

U wordt opgenomen voor een bijkomende behandeling en/of onderzoek

Bij een opname in het ziekenhuis wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden of u wenst te verblijven in een éénpersoons- of meerpersoonskamer. Let wel: uw keuze heeft een invloed op de ziekenhuisfactuur. Voor een ziekenhuisopname van uw kind beschikt de kinderafdeling over kamers met overnachtingsmogelijkheid (rooming-in). U betaalt hiervoor wel een supplementaire som.

 

Indien mogelijk wordt de patiënt, partner of een familielid gevraagd om het opnameformulier te ondertekenen. U krijgt een dubbel van dit formulier. Bijkomende inlichtingen in verband met de kosten van de ziekenhuisopname en kamerkeuze kan u bekomen aan het inschrijvingsloket van de spoedgevallendienst, of tijdens de ziekenhuisopname aan de loketten van inschrijving in de inkomhal.

 

Zodra de diagnose gesteld is, de therapie opgestart is en uw kamer beschikbaar is, komt een verpleegkundige van de verpleegafdeling u in de spoedgevallendienst ophalen. Indien u zich na 22u op de dienst spoedgevallen aanbiedt en er aansluitend een ziekenhuisopname nodig is, zal u de nacht op de spoedgevallendienst doorbrengen. Dit is om de nachtrust van de andere patiënten zoveel mogelijk te respecteren. Deze regeling geldt niet voor kraamvrouwen, patiënten voor hartbewaking, intensieve zorgen en kinderen. Zij worden steeds naar de verpleegafdeling overgebracht.

 

Meer informatie vindt u terug op de deelwebsite van de Spoedgevallendienst.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail