Interne geriatrische liaison (IGL)

Bij de opname op een niet-geriatrische afdeling worden personen vanaf 75 jaar gescreend op een 'geriatrisch profiel'. Dit betekent dat er wordt nagegaan welke mate van kwetsbaarheid deze personen hebben. Op basis van deze resultaten kan de expertise van de interne geriatrische liaison (IGL) worden ingeschakeld.

 

Het doel is om de geriatrische patiënt in zijn totaliteit te benaderen via een multidisciplinaire aanpak. De patiënt wordt verder geëvalueerd via meetinstrumenten en vragenlijsten. Een multidisciplinair team bespreekt de resultaten en deelt ze mee aan de behandelende geneesheer.

 

De behandelende arts, de afdeling, de patiënt en de familie krijgen adviezen die de oudere van pas kunnen komen om er weer bovenop te geraken. Het einddoel is trachten de kwetsbaarheid te reduceren om zo een heropname in het ziekenhuis op korte termijn te voorkomen.

 

Indien u contact wenst met de IGL kan de hoofdverpleegkundige dit voor u regelen.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail