Palliatieve zorg

Palliatief supportteam

Het palliatief supportteam is een team van deskundigen (artsen, verpleegkundigen, psychologen) dat in het ziekenhuis actief is. Het palliatief supportteam werkt nauw samen met de behandelende arts-specialist, de huisarts, het verpleegkundig team, de vertegenwoordigers van de verschillende godsdienstige en filosofische strekkingen, ...

 

Het palliatief support team biedt:

  • informatie aan de zieke en de familie over de mogelijkheden van palliatieve zorg;
  • advies aan hulpverleners in verband met pijnbeheersing en comfortzorg;
  • ondersteuning van de zieke en de familie.

 

Meer info? Vraag uw arts of één van onze verpleegkundigen om meer info.

 

Zo nodig kan er worden overgegaan tot een opname op de palliatieve eenheid. Deze afdeling is speciaal ingericht om aan de noden van de palliatieve patiënt en zijn familie te beantwoorden.

 

Palliatieve eenheid 'Charon'

'Charon' is een afzonderlijke huiselijke verpleegeenheid binnen het ziekenhuis - op campus Aalst - waar een thuis wordt geboden aan maximaal zes ongeneeslijk zieken met ingewikkelde pijn- of verzorgingsproblemen en/of complexe psychische en spirituele noden. De benadering van de patiënt en zijn omgeving gebeurt in een sfeer van openheid en met respect voor de eigenheid van de zieke.

 

Welke patiënten kan 'Charon' opnemen?

  • Patiënten, ongeacht de leeftijd, met een evolutieve en ongeneeslijke ziekte in een vergevorderd stadium.
  • Patiënten met een geschatte levensverwachting van minder dan drie maanden.
  • Patiënten die in het kader van een terminale ongeneeslijke aandoening tijdelijk worden opgenomen voor pijn- of symptoomcontrole of ter ontlasting van de mantelzorg.
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail