Wetenschappelijk onderzoek

Dankzij klinische of biomedische studies kan de gezondheidszorg continu worden verbeterd. Tijdens uw verblijf of onderzoek in het ziekenhuis kan u daarom gevraagd worden om deel te nemen aan een studie. Deelname aan een studie is louter vrijwillig. Nadat u uitgebreid bent ingelicht over alle aspecten van het onderzoek, zal men u expliciet vragen om uw toestemming. Klinische studies mogen bovendien slechts van start gaan wanneer ze goedgekeurd zijn door het ethisch comité van het ASZ. Dit comité ziet nauwgezet toe op het informatie- en toestemmingsformulier van iedere klinische studie. Indien u beslist niet deel te nemen, heeft dit uiteraard geen enkele invloed op de kwaliteit van uw verdere zorg.


Daarnaast kan het gebeuren dat u, in het kader van klinische studies , specifiek gevraagd wordt om lichaamsmateriaal af te staan dat normaal gezien niet zou worden afgenomen voor uw behandeling. Ook in dit geval zal steeds vooraf expliciet om uw schriftelijke toestemming worden gevraagd alvorens het lichaamsmateriaal af te nemen.

 

Aan welke klinische studies neemt het ASZ deel als onderzoekscentrum?

Via onderstaande linken krijg je een overzicht van de klinische studies die momenteel in het ASZ lopen:

 

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail