Uw rechten

Als patiënt hebt u heel wat rechten. In België zijn deze wettelijk vastgelegd sinds 2002. U kan één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten. Als u niet meer in staat bent om zelf uw rechten uit te oefenen, dan doet uw vertegenwoordiger (partner, ouder, voogd of een persoon die u aanstelt) dat in uw plaats.

 

De zorgverlener biedt u kwalitatieve zorg

Als patiënt krijgt u de best mogelijke zorgen. De medische kennis en beschikbare technologie worden ingezet om u te behandelen volgens uw behoeften. Dit gebeurt altijd respectvol. De zorgverlener houdt rekening met uw recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging mogen hierbij geen rol spelen. U hebt ook recht op pijnbestrijding.

 

De zorgverlener geeft u duidelijke en volledige informatie

Uw zorgverlener moet u alle info meedelen, zodat u uw gezondheidstoestand kan begrijpen. Hij geeft u daarbij een beeld van de mogelijke evolutie. U krijgt advies over wat u best doet en laat. Dit gebeurt in duidelijke taal, zodat u alles begrijpt. Als taal een probleem is, kan u een beroep doen op een tolk via de sociale dienst van het ziekenhuis.

 

De zorgverlener respecteert uw privacy

Tijdens uw behandeling mogen enkel die personen aanwezig zijn, die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met uw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld, tenzij u toestemming geeft. Ook op het gebied van pers of ziekenhuispublicaties wordt uw privacy als patiënt gerespecteerd.

 

Als patiënt kiest u vrij uw zorgverlener

U bent vrij in de keuze van uw zorgverlener. U kan zich op elk moment richten tot iemand anders. Elke zorgverlener heeft ook het recht om u als patiënt te weigeren. Behalve in geval van nood is er verplichte hulpverlening. Onderbreekt de zorgverlener uw behandeling, dan moet hij wel zorgen dat een collega uw behandeling kan voortzetten.

 

Als u dit wenst, dan kan u een andere arts raadplegen voor een tweede advies of 'second opinion'. U kan zelf iemand uitkiezen of uw (huis)arts vragen om u hierbij te helpen.

 

Het ASZ werkt samen met scholen en universiteiten om zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen enzovoort op te leiden. Leerlingen verpleegkundige herkent u aan het logo van de school dat op het uniform gedrukt staat. Iedereen is gebonden aan het beroepsgeheim. Alle zorgen die toekomstige zorgverleners u toedienen, gebeuren onder nauwlettend toezicht en u kan hun tussenkomst ook weigeren.

 

U hebt toegang tot het patiëntendossier

Uw zorgverlener houdt voor u een dossier met uw persoonlijke medische gegevens bij. Dat dossier bewaart hij op een veilige plaats. Verandert u van zorgverlener? Dan vraagt u gewoon dat het patiëntendossier wordt overgedragen. U mag het dossier ook inkijken en er tegen betaling een afschrift van vragen.

 

U geeft toestemming voor een behandeling

Uw zorgverlener heeft uw mondelinge of schriftelijke toestemming nodig om uw behandeling op te starten. Hij moet u tijdig informeren, zodat u in alle vrijheid en goed geïnformeerd beslissingen kan nemen. De info die hij u geeft moet duidelijk en volledig zijn.

 

U kan dus ook om allerlei redenen een behandeling weigeren. De arts respecteert uw keuze.

 

Bij een spoedgeval moet uw zorgverlener de behandeling meteen starten als uw wil onmogelijk te achterhalen is.

 

PDF icoonpatientenrechten_folder_nl_i

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail