Regels voor bezoek

Bezoekuren

Voor de rust van onze patiënten is het belangrijk dat u de bezoekuren respecteert en de stilte bewaart.

 

Privacy

Om de privacy van onze patiënten te garanderen, vragen we bezoekers om de kamer te verlaten tijdens de verzorging van de patiënt en het bezoek van de arts of een andere zorgverlener.

 

Roken

Roken is dodelijk. In het ASZ geldt dan ook een algemeen rookverbod. Dit is wettelijk bepaald door het KB van 31 maart 1987.

 

Gsm-gebruik

Het gebruik van een gsm is aan een aantal strikte voorwaarden verbonden. In zones waar medische apparatuur gebruikt wordt, is gsm-gebruik verboden. Schakel uw gsm zeker uit op de volgende afdelingen:

 

  • intensieve zorgen;
  • neonatologie;
  • spoedgevallen.

 

Onze medewerkers maken gebruik van draadloze telefoontoestellen die geen risico op storingen geven. Het zijn geen gsm-toestellen.

 

Filmen en fotograferen

Het is wettelijk niet toegestaan om artsen of medewerkers van het ziekenhuis te filmen of te fotograferen zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit is een schending van het recht op afbeelding en op privacy.

 

Brand en andere noodsituaties

In geval van brand of andere noodsituaties vragen we u rustig te blijven en meteen een verpleegkundige te verwittigen. Gebruik nooit de lift als er brand uitbreekt. In het gehele ziekenhuis zijn er brandblusapparaten en brandslangen aanwezig.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail