Ziekenhuisfactuur

Ongeveer een maand na uw ziekenhuisopname ontvangt u thuis twee soorten facturen.

 

De eerste factuur (met als begunstigde 'A.S.Z.') vermeldt 4 soorten kosten:

 

 

Op de tweede factuur (met als begunstigde 'vzw Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis') staan de erelonen (honoraria + supplementen artsen) vermeld.

 

Op de ziekenhuisfactuur staan de bedragen in drie kolommen. De eerste kolom vermeldt deze die ten laste vallen van het ziekenfonds. De tweede en derde kolom bevatten het aandeel dat de patiënt moet betalen, namelijk een kolom 'persoonlijke tussenkomst' en een kolom 'supplement kamer'. Enkel de bedragen die vermeld zijn in de kolom 'persoonlijke tussenkomst' komen in aanmerking voor de zogenaamde maximumfactuur. Dit is een systeem waarbij de patiënt een terugbetaling krijgt als het remgeld dat hij in een jaar betaalt, een bepaalde grens overschrijdt. De bedragen in de kolom 'supplement kamer' tellen nooit mee voor de maximumfactuur.

 

Verblijfskosten

Dit zijn de kosten die rechtstreeks verband houden met uw ziekenhuisverblijf. De prijs varieert afhankelijk van uw kamerkeuze.

 

Iedere patiënt betaalt remgeld op de verblijfskosten. Dit bedrag is wettelijk bepaald en afhankelijk van uw verzekerbaarheid als rechthebbende bij het ziekenfonds.

Als u voor een éénpersoonskamer kiest, hou er dan ook rekening mee dat de zorgverleners een supplementair honorarium kunnen aanrekenen (max. 150 %). Op meerpersoonskamers wordt een accomodatieforfait aangerekend voor een aantal diverse kosten zoals huur telefoontoestel (gesprekskosten worden apart gerekend), koelkast, dranken en tv, ongeacht of u hiervan gebruik maakt en hoeveel. Deze accommodatieforfait geldt niet voor een verblijf op intensieve zorgen, palliatieve zorgen en pediatrie.

 

In volgende gevallen wordt er geen supplement op een éénpersoonskamer aangerekend:

  • indien u om medische redenen op een éénpersoonskamer opgenomen wordt. De behandelende arts zal dit dan schriftelijk bevestigen;
  • indien u zonder het te vragen op een éénpersoonskamer terechtkomt bij plaatsgebrek op gemeenschappelijke kamers;
  • indien u opgenomen wordt op een eenheid voor intensieve zorgen waaronder hartbewaking (CCU) of spoedgevallenzorg.

 

Op de afdeling pediatrie kan u kiezen om de nacht door te brengen bij uw kind. Voor deze rooming-in rekent het ziekenhuis een supplement aan.

 

Apotheekkosten

Elke patiënt betaalt een forfaitaire bijdrage van € 0,62 per dag voor de terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit is vastgesteld door het RIZIV.

 

De niet-terugbetaalbare geneesmiddelen en producten worden volledig aan de patiënt aangerekend.

 

Bij terugbetaalbare implantaten, prothesen en medische hulpmiddelen betaalt de patiënt eventueel een supplement en 10 % op de totale kostprijs. Voor endoscopisch en viscerosynthesemateriaal betaalt de patiënt 90 % van de tarieven en een afleveringsmarge van 10 %.

 

Niet-terugbetaalbare implantaten, prothesen en medische hulpmiddelen worden volledig aangerekend aan de patiënt.

 

Andere leveringen

Bloed, bloedderivaten, gipsmateriaal, radio-isotopen, moedermelk, ... zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt.

 

Diverse kosten

Dit zijn producten die niets met de medische zorg te maken hebben, zoals telefoonkosten en flessen drinkwater.

 

Erelonen (honoraria + supplementen artsen)

 

Honorarium of ereloon per prestatie

De arts rekent op basis van de prestatie een honorarium of ereloon aan. Een deel van dit honorarium is ten laste van het ziekenfonds. Het remgeld is voor rekening van de patiënt.

 

Uitzonderingen zijn de prestaties klinische biologie (laboratorium), medische beeldvorming, een aantal specifieke technische prestaties en de organisatie van de medische wachtdienst. Daarvoor betaalt u een bij wet vastgelegd bedrag per opname, ook al werden er geen prestaties uitgevoerd. Dit is een soort solidariteitsbijdrage.

 

Als u bij het ziekenfonds sociale bescherming geniet, dan geldt een verminderd tarief.

 

Ereloonsupplement

Bovenop het ereloon of honorarium kan de arts een ereloonsupplement vragen. Zowel voor daghospitalisatie (ziekenhuisopname zonder overnachting), als voor patiënten die in het ziekenhuis overnachten, zijn er beperkingen op het ereloonsupplement dat de arts kan vragen. Algemeen geldt dat artsen geen ereloonsupplementen kunnen vragen aan patiënten die op een meerpersoonskamer verblijven. Enkel voor een verblijf op een éénpersoonskamer kan dit.

 

We vragen geen ereloonsupplement:

  • als we u opnemen in een eenpersoonskamer omwille van gezondheidsredenen;
  • als er geen gemeenschappelijke kamer beschikbaar is;
  • bij een opname op een dienst voor intensieve zorgen (inclusief spoed).

 

Een ereloonsupplement wordt uitgedrukt in een percentage. Een ereloonsupplement van 100 % houdt in dat u bovenop het honorarium, een identiek bedrag bijbetaalt. Ereloonsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. Het ziekenfonds betaalt niets terug. De artsen van A.S.Z. verbinden er zich toe om nooit meer dan 150 % te vragen.

 

Hebt u moeite om uw ziekenhuisfacturen te betalen?

Neem contact met onze dienst debiteuren. Misschien kunnen we een afbetalingsregeling afspreken. 

Dienst Debiteuren (hoofdgebouw, aan de dienst Inschrijvingen)
A.S.Z. campus Aalst

Merestraat 80

9300 Aalst

Telefonisch bereikbaar: van maandag t.e.m. vrijdag uitgezonderd woensdag van 9 tot 11.30 uur & 13.30 tot 16 uur op het nummer T 053 76 40 32.


Bereikbaar voor bezoek in het ziekenhuis: elke werkdag tussen 8 en 17 uur.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail