Kostprijs van ziekenvervoer

Dringend ziekenvervoer

Dringend ziekenvervoer wordt georganiseerd door de betreffende hulpverleningszone. Voor elke 112-oproep wordt 60,84 euro aangerekend en valt volledig ten laste van de patiënt. 

Er is geen tegemoetkoming van de ziekteverzekering. Dat de ambulance ter plaatse komt, volstaat om het bedrag aan te rekenen. Of de patiënt al dan niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd, speelt geen rol. Bovenop de 60,84 euro mogen geen bijkomende kosten worden aangerekend. MUG

De oproepcentrale 112 kan beslissen om naast een ambulance ook een team van de Medische Urgentiegroep (MUG) uit te sturen. Die brengt een urgentiearts en een verpleegkundige ‘Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg’ tot bij de persoon van wie de gezondheidstoestand levensbedreigend is. De MUG moet de vitale functies van de patiënt stabiliseren, vooraleer de ambulance de patiënt naar het ziekenhuis vervoert. 

Voor het uitsturen van de MUG op zich mogen aan de patiënt geen kilometervergoeding of andere kosten worden aangerekend. De prestaties van de urgentiearts zullen op de ziekenhuisfactuur wel te vinden zijn. 

 

Voor medische assistentie door een spoedarts in het kader van een MUG-interventie bedraagt het honorarium 53,60 euro. Dit bedrag wordt volledig vergoed door de ziekteverzekering. Ook andere technische prestaties kunnen worden aangerekend. Sommige zijn volledig ten laste van het ziekenfonds, voor andere geldt een klein persoonlijk aandeel.Niet-dringend zittend en liggend ziekenvervoer

Ook wanneer u gebruik maakt van ziekenvervoer naar het ziekenhuis (naar aanleiding van een geplande opname) of terug naar huis bij ontslag, dan betaalt u zelf de kosten. Uw ziekenfonds betaalt meestal een gedeelte van het niet-dringend ziekenvervoer terug.


Wanneer één van onze medewerkers in uw opdracht een ziekenvervoerder contacteert (voor vervoer naar huis bij ontslag), dan houdt hij/zij zoveel mogelijk rekening met de geldende afspraken binnen uw ziekenfonds. Soms kan het, als gevolg van uw gezondheidstoestand, noodzakelijk zijn dat wij een beroep doen op een ander, meer gespecialiseerd, type ziekenvervoer. Ook in dit geval zijn de kosten geheel of gedeeltelijk voor uw rekening, afhankelijk van uw ziekenfonds.


Meer info over de terugbetalingsvoorwaarden vraagt u best aan uw ziekenfonds.

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) heeft een overzichtsfiche per ziekenfonds gemaakt van het niet-dringend ziekenvervoer dat wordt terugbetaald, onder welke voorwaarden en voor welk bedrag (volgens de informatie op de websites van verschillende ziekenfondsen). Op die manier kan u als patiënt vooraf een inschatting maken van hoeveel het ziekenvervoer zal kosten. U vindt deze fiche op de website van het Vlaams Patiëntenplatform. 

Tips voor patiënten om ziekenvervoer te regelen

Wanneer u ziekenvervoer wil regelen, houdt u best rekening met volgende tips:

  • informeer bij uw ziekenfonds over de vergoeding voor het ziekenvervoer. Lees goed na of het gaat over het liggend, zittend of rolwagenvervoer. Ziekenfondsen hanteren verschillende criteria voor terugbetaling. 
  • indien er geen medische begeleiding nodig is, probeer dan gebruik te maken van minder mobiele centrales (www.mindermobielencentrale.be) en andere vrijwilligersorganisaties omdat hun prijzen vaak veel voordeliger zijn. Nadeel hierbij is natuurlijk dat de bestuurder geen medische opleiding heeft. Informeer bij uw ziekenfonds naar alternatieve vervoersmogelijkheden;
  • vraag ook aan uw ziekenfonds met welke vervoerder er prijsafspraken gemaakt zijn;
  • informeer u op voorhand goed over de kostprijs van het vervoer bij de ziekenvervoerder. Vraag ook naar onvoorziene kosten die erbij kunnen komen;
  • als het ziekenvervoer door de sociale dienst van ons ziekenhuis wordt geregeld (bijvoorbeeld bij een ontslag uit het ziekenhuis) zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent over de kostprijs en laat altijd weten bij welk ziekenfonds u aangesloten bent;
  • als u vragen hebt bij uw factuur, laat deze dan controleren door uw ziekenfonds. Zij helpen u hiermee;
  • als u klachten hebt, breng dan uw ziekenfonds en de ziekenververvoerder op de hoogte. Vindt u bij hen geen gehoor? Dan kan u klacht indienen bij de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer. 

 

Heeft u nog vragen over het ziekenvervoer? Neem contact op met Marit Mellaerts (...) of T 016 23 05 26.Inter-ziekenhuisvervoer

Indien vervoer nodig is tussen de campussen van het A.S.Z., is dit gratis. Wanneer tijdens een meerdaagse opname in ons ziekenhuis een behandeling of onderzoek niet bij ons kan plaatsvinden, dan is een overbrenging naar een ander ziekenhuis noodzakelijk (inter-ziekenhuisvervoer). De kosten van dit inter-ziekenhuisvervoer worden betaald door het A.S.Z. op voorwaarde dat het vervoer heen en terug op dezelfde dag gebeurt.


Als dit niet het geval is, dan wordt dit beschouwd als een ontslag uit het A.S.Z. In dit geval betaalt u zelf de kosten voor dit vervoer.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail