Ombudsdienst

Tevreden?

Bent u tevreden, laat het de betrokken artsen en ziekenhuismedewerkers zeker weten! Positieve reacties zijn voor ieder van ons een stimulans om verder ons beste beentje voor te zetten.

 

Iets verloopt niet zoals u verwacht... en u bent ontevreden

De artsen en medewerkers van het A.S.Z. streven ernaar een zo goed mogelijke opvang, verzorging en begeleiding van u en uw familie te voorzien tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Soms kan het echter gebeuren dat iets niet loopt zoals u het verwacht had en kan er ontevredenheid of zelfs een klacht ontstaan. U hebt dan het recht om deze klacht te uiten.

 

Als u problemen of klachten heeft, adviseren wij deze zo vlug mogelijk met de rechtstreeks betrokkenen – arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers – te bespreken.

 

Hebt u suggesties, een probleem waar u zelf geen oplossing voor weet, of hebt u een vervelende situatie meegemaakt in ons ziekenhuis? Dan kan u bij de ombudsdienst terecht. Dit is de schakel tussen de patiënt, zijn familie enerzijds en de zorgverleners en het ziekenhuis anderzijds.

 

De belangrijkste opdrachten van de ombudsdienst zijn:

  • communicatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar bevorderen;
  • bemiddelen met de bedoeling een oplossing te bereiken;
  • de patiënt inlichten over verdere mogelijkheden wanneer geen oplossing bereikt wordt;
  • verstrekken van info over de organisatie en de werking van de ombudsdienst;
  • formuleren van aanbevelingen om herhaling te voorkomen.

 

Ook bij een aanvraag tot inzage of afschrift van uw patiëntendossier kan u zich laten begeleiden door de ombudsdienst.

 

Hoe kan u de ombudsdienst bereiken?

Ombudsvrouw Ann Hoviele is op werkdagen als volgt bereikbaar:

 

  • maandag tot donderdag: van 8.30 tot 12.00 / van 13.30 tot 16.30 uur
  • vrijdag: van 8.30 tot 11.30 uur


A ASZ Ombudsdienst, Merestraat 80, 9300 Aalst (gebouw Rimbaut - blok L - 2de verdieping - lokaal 2L018)
T 053 76 68 15

E ... 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail