Psychologische ondersteuning

Een opname in het ziekenhuis en het ondergaan van onderzoeken of een ingreep, gaan vaak gepaard met onzekerheid of angst. Ook het krijgen van een diagnose, zeker wanneer het een chronische of ernstige aandoening betreft, brengt zowel voor u als uw familie een verwerkingsproces op gang. Gevoelens van verdriet, onmacht, opstandigheid,....maar ook veranderingen in denken en gedrag kunnen optreden.

 

Soms heeft u of uw familie het gevoel het niet meer alleen aan te kunnen en is er nood aan advies of ondersteuning. Een psycholoog kan een luisterend oor bieden, u op verhaal laten komen, helpen in de misschien bemoeilijkte communicatie met je omgeving, technieken aanreiken die u terug helpen greep te krijgen op wat u doormaakt,...

 

U kan zelf beroep op ons doen door uw wens door te geven aan de verpleging/arts. Soms is het de arts zelf die ons inschakelt wanneer hij/zij denkt dat er nood is aan psychologische ondersteuning. Binnen ons ziekenhuis staan wij klaar om u en uw omgeving te helpen indien nodig.

 

Eveline Cackebeke

T 053 76 66 19

E ...

 

Werkzaam op:

 • fysiotherapie, inclusief rugschool
 • pijnkliniek
 • obesitaskliniek
 • endocrinologie
 • gynaecologie
 • materniteit.

 

Zij staat in voor het diagnostisch onderzoek op de PAAZ alsook voor ambulante testings.

 

Caro Coessens

 

T 053 76 42 29

E ...

 

Werkzaam op:

 • palliatieve eenheid
 • palliatief support team

 

Naast patiënten- en familiebegeleiding neemt zij ook de vrijwilligerswerking op de palliatieve eenheid voor haar rekening.

 

Barbara De Ceuster

 

T 053 76 67 36

E ...

 

Werkzaam op:

 • cardiale revalidatie (o.a. rookstopbegeleiding)
 • neurologie (neuropsychologisch testonderzoek)

 

 Stefany Neusy

T 053 76 66 18

E ...

 

Werkzaam op:

 • PAAZ (diagnostiek, individuele gedragstherapie, groepsgesprekken)

 

Isabelle Schepens

T 053 76 66 22

E ...

 

Werkzaam op:

 • PAAZ (diagnostiek, individuele gedragstherapie, groepsgesprekken)

Shana Moons

T 053 76 40 97

E ...

 

Werkzaam binnen het oncologisch zorgprogramma.

 

Katrien D'Haese

 

T 053 76 62 33

E ... 

 

Werkzaam binnen geriatrisch zorgprogramma. Daarnaast is zij ook de vertrouwenspersoon voor ASZ-personeel binnen het kader van 'zorg voor de zorgenden'.

 

Tania Vanderstappen

 

T 053 76 66 27

E ...

 


Werkzaam binnen het oncologisch zorgprogramma (dagkliniek, verpleegafdelingen) en de borstkliniek. Ze staat in voor begeleiding van oncologische patiënten.

 

Sara Van Glabeke

 

T 053 76 40 76

E ...

 

Werkzaam op:

 • PAAZ (diagnostiek, individuele gedragstherapie, groepsgesprekken)

 

Katrien Kindermans

 

T 09 368 82 14

E ... 

 

Werkzaam binnen het oncologisch zorgprogramma (dagkliniek en verpleegafdelingen). Ook verbonden aan de locomotorische, cardiaal/pulmonaire en neurologische revalidatie. Daarnaast vervult zij ook de taak als vertrouwenspersoon voor vzw-MSSZ personeel binnen het kader 'zorg voor de zorgenden'.

 

Cindy Verhulst

 

T 053 76 62 07

E ...

 

Werkzaam binnen het oncologisch zorgprogramma. Ook werkzaam als psychologe op de dienst pediatrie. 

 

Silke Verhoeyen

 

T 054 43 22 07

E ...

 

Werkzaam binnen het oncologisch zorgprogramma en het palliatief support team. Daarnaast is ze ook verbonden aan het geriatrisch zorgprogramma en de intensieve zorgen.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail