Filmen en fotograferen

Foto's en films van medische handelingen door ASZ-medewerkers

Als een patiënt of een bezoeker een medische handeling wil fotograferen of filmen, moet hij of zij de toestemming vragen aan de arts of andere zorgverstrekker die men wil fotograferen of filmen. In principe moet de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt. Toestemming wordt enkel gegeven voor privé-gebruik van de beelden en exclusief sociale media.

 

Foto's en films van ASZ-medewerkers

Als men een ASZ-medewerker wil fotograferen of filmen, moet de patiënt of de bezoeker altijd toestemming vragen aan de betrokken medewerker. Ook wanneer hij/zij op de achtergrond mee in beeld komt. Mondelinge toestemming van de ASZ-medewerker volstaat.

 

Foto's en films van zichzelf

Patiënten mogen foto's van zichzelf of selfies nemen. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Als een ASZ-medewerker op de foto voorkomt, moet toestemming gevraagd worden aan de betrokken medewerker.

 

Foto's en films van andere patiënten en bezoekers

In principe is het binnen ons ziekenhuis verboden patiënten of bezoekers te fotograferen of te filmen. Neemt u tijdens het fotograferen of filmen andere patiënten of bezoekers mee in beeld? Dan dient u dan ook eerst hun toestemming te vragen. Ook al staan ze 'maar' op de achtergrond.

 

In geval het ziekenhuis zelf of persmedewerkers beeldmateriaal van patiënten of bezoekers wensen te maken, wordt steeds uitdrukkelijk de toestemming van de betrokken patiënt of bezoeker gevraagd.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail