Home

4de geriatrisch symposium was een succes

Ruim 280 geïnteresseerden zakten vrijdag 2 oktober 2015 af naar het cultureel centrum De Werf in Aalst voor het 4de geriatrisch symposium van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis.

Veelzijdig, gevarieerd en boeiend. Deze drie woorden geven een aardige indruk van het 4de geriatrisch symposium dat op 2 oktober 2015 werd georganiseerd door de diensten geriatrie van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst, Geraardsbergen en Wetteren. De grote opkomst weerspiegelde het belang van de samenkomst, waar dieper werd ingegaan op veilige zorg.

Lees meer...

Ring Aalst: ASZ blijft bereikbaar tijdens wegenwerken

Tijdens de werken aan de Aalsterse ring (R41) blijft het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis altijd bereikbaar.

Tot juli 2016 rijdt iedereen (fietsers en autoverkeer) via het bestaande kruispunt van de Siesegemlaan met de Merestraat. Verkeer op de Siesegemlaan rijdt over twee versmalde rijstroken tot aan het kruispunt. Er gelden geen omleidingen.

Vanaf juli 2016 (vanaf fase 3 kruispunt Merestraat) is het nieuwe, opgeschoven kruispunt van de ring met de Merestraat af en in gebruik. Autoverkeer maakt gebruik van het nieuwe kruispunt met lichten om naar het ASZ te rijden. Fietsers rijden via 2 fietstunnels onder het kruispunt naar het ASZ. Er gelden geen omleidingen.

Van mei 2016 tot 2018 wordt de tunnel onder de Raffelgemstraat en de Gentsesteenweg gebouwd. Het ASZ blijft steeds bereikbaar via het nieuwe kruispunt aan de Merestraat en de nieuwe fietstunnels. Dit wijzigt niet. Wel zal de ring zelf (Siesegemlaan) niet vanuit alle richtingen bereikbaar zijn door de tunnelwerken. Afslaan van de N9 (Gentsesteenweg) naar de ring zal bijvoorbeeld niet altijd mogelijk zijn. Om via de N9 naar het kruispunt met de Merestraat te rijden, zullen wel een aantal omleidingen gelden. Deze worden tijdig gecommuniceerd.

Uiteraard zullen deze werken op sommige momenten de nodige hinder (zoals files) veroorzaken. Wij raden u dan ook aan om voldoende tijd uit te trekken als u zich naar onze campus in Aalst dient te verplaatsen.

Meer info over deze werken: www.ringaalst.be.

Jaarverslag 2014

Net als vorig jaar sloot het ASZ het voorbije boekjaar af met een jaarverslag.

2014 was een jaar waarin onze waarden klantgerichtheid, respect, open communicatie, betrokkenheid, inspraak en nakomen van afspraken 365 dagen centraal bleven staan. Dit vormt dan ook het uitgangspunt van deze publicatie.

Klik hier om het jaarverslag in te kijken

Meer artikelen...