Tarieven

Consultatie: erelonen en medische kosten worden apart aangerekend

Bij een raadpleging zijn er twee belangrijke elementen:

  • het ereloon (ook honorarium genoemd) voor de arts, dat bestaat uit een basishonorarium en mogelijk wordt aangevuld met een ereloonsupplement
  • de kosten voor eventuele aanvullende medische handelingen of technische onderzoeken, die tijdens de raadpleging worden uitgevoerd (zie hieronder).

 

Het ereloon wordt contant betaald

Na (of in enkele gevallen vóór) de consultatie betaalt u het ereloon aan de geraadpleegde arts of aan zijn secretariaatsmedewerker. Sommige artsen of diensten binnen het ASZ beschikken over een betaalterminal. In andere gevallen zult u gevraagd worden om cash te betalen. Op campus Aalst vindt u een bankautomaat, vlakbij het onthaal (op de gelijkvloerse verdieping). 

 

Aanvullende medische kosten worden apart gefactureerd door het ziekenhuis

Het gebeurt regelmatig dat de geraadpleegde arts bij de consultatie ook een onderzoek of een medische handeling uitvoert. Daarbij maakt de arts gebruik van instrumenten, apparatuur en/of materialen van het ASZ. Hiervoor wordt een bedrag aangerekend naast het ereloon van de arts. Dit wordt niét meteen na de raadpleging verrekend: u ontvangt hiervoor later een aparte factuur.

 

Verbintenistarieven: de basistarieven die vastgelegd zijn in een conventie

Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen maken de ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de vastgelegde tarieven.

 

In België geldt het systeem waarbij tweejaarlijks tarieven worden afgesproken tussen de artsen, de ziekenfondsen en de overheid. Elke individuele arts kan deze overeenkomst ('conventie') aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet aanvaarden. Afhankelijk van de situatie wordt er een status aan de arts toegekend.

 

Er zijn drie mogelijkheden:

  • de zorgverlener aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen. Dit zijn geconventioneerde zorgverleners. Zij rekenen de officiële tarieven aan en mogen geen ereloonsupplementen vragen.
  • de zorgverlener aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekent enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan. Dit zijn gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners.
  • de zorgverlener aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepaalt vrij het honorarium. Dit zijn niet-geconventioneerde zorgverleners.

 

Of een arts al dan niet verbonden is, vindt u terug in de raadplegingsgids, bij de naam van de arts. Er is ook een overzichtslijst beschikbaar aan de onthaalbalie. Vraag gerust tot welk stelsel uw arts behoort.

 

Vragen?

U kan met al uw vragen over de ziekenhuiskosten en -factuur terecht bij de dienst facturering

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail